Kính chào anh/chị

Trung tâm Nghiên cứu Thị Trường - Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Trường đại học Ngoại thương (R&D - iEIT) là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp khảo sát, điều tra thị trường; tư vấn, triển khai các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ nghiên cứu thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

Năng lực của chúng tôi Đặt yêu cầu

Sản phẩm và dịch vụ

Các dự án đã triển khai

Đội ngũ chuyên gia


Nhận xét của khách hàng

Tin tức cập nhật