Kính chào anh/chị

Trung tâm Nghiên cứu thị trường thuộc Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp nghiên cứu, điều tra thị trường, tư vấn, triển khai các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ marketing online.

Năng lực của chúng tôi Đặt yêu cầu

Sản phẩm và dịch vụ

Các dự án đã triển khai

Nhận xét của khách hàng

Tin tức cập nhật

Đội ngũ chuyên gia