KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO TRUNG QUỐC – ĐÔNG NAM Á

 

Hình ảnh có liên quan

Trong khuôn khổ các dự án Nghiên cứu thị trường thuộc Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương, Trung tâm Nghiên cứu Thị trường (R&D iEIT) đã tiến hành thực hiện “Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – Đông Nam Á”. Với nội dung khảo sát là tình hình sử dụng ngôn ngữ tại Việt Nam, đối tượng chính mà dự án hướng đến là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (không phân tuổi tác, chức vụ, trình độ, học vấn, dân tộc,…), R&D – iEIT đã triển khai khảo sát dưới hình thức survey-online, thu về 4000 phiếu trả lời hợp lệ trên quy mô toàn quốc.

Kết thúc dự án, nhóm nghiên cứu của R&D – iEIT đã trình bày kết quả khảo sát cho NANNING LISHENG ARCHIVES SUPPLIES DEPARTMENT và được Ban lãnh đạo công ty đánh giá cao.