Chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu thị trường

dao duc kinh doanh

Chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu thị trường nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung, trên thế giới có 02 quan điểm đạo đức chủ đạo thường liên quan đến một khảo sát và được các nhóm nghiên cứu đặt ra trước khi thực hiện

Quan điểm mục đích phục vụ nghiên cứu không biện minh cho việc sử dụng nghiên cứu phi đạo đức, nếu bạn chấp nhận quan điểm này bạn sẽ không bao giờ dùng sự dối trá để có dữ liệu nghiên cứu, ngay khi sự dối trá cần thiết để đảm bảo dữ liệu có giá trị và đáng tin cậy.

Quan điểm mục đích phục vụ bởi nghiên cứu sẽ biện minh cho phương tiên thực hiện. Do đó lợi ích của nghiên cứu sẽ đặt lên hàng đầu và xem xét vấn đề phi đạo đức có thể trong khả năng chấp nhận giữa các nhóm tiếp cận.

Tuy nhiên nếu bạn đang muốn nghiên cứu thị trường liên quan đến các đối tượng cụ thể thì cần lưu ý đến một số vấn đề then chốt về đạo đức nảy sinh trong các giai đoạn và trong suốt thời gian của dự án nghiên cứu:

– Quyền riêng tư của những người tham gia trực tiếp, gián tiếp

– Sự tham gia tự nguyện và quyền rút lui của một phần hay hoàn toàn khỏi quá trình.

– Sự ưng thuận hay dối giá của những người tham gia.

– Duy trì sự bảo mật về dữ liệu được cung cấp bởi những cá nhân hay những người tham gia  cụ thể, sự ẩn danh của họ.

– Phản ứng của những người tham gia về các thức tìm kiếm thu thập dữ liệu, bao gồm sự bối rối, căng thẳng, không thoải mái, khó chịu, tổn thương.

– Các ảnh hưởng đối với người tham gia về cách thức mà bạn sử dung, phân tích và báo cáo dữ liệu, đặc biết tránh tình trang gây bối rối,căng thẳng, không thoải mái, tổn thương.

– Các ứng xử và tính khách quan của bạn ở cương vị là nhà nghiên cứu.

Đơn cử một dẫn chứng dễ thấy nhất là các khảo sát về thói quen, hành vi,  hoặc thậm chỉ lá quảng cáo trên internet, đối với các nghiên cứu chính thống hoặc từ các đơn vị nghiên cứu chuyên nghiệp, tuân thủ các tiêu tuẩn nghiên cứu đều có phần phẩn phản hồi nếu nghiên cứu gây khó chịu đến ngừoi được khảo sát.

Đây là một vấn đề tương đối rộng và có lẽ những ngừoi nghiên cứu nên tìm hiểu để nghiên cứu của mình được phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực nghiên cứu.