Đánh giá hiệu quả chương trình nâng cao năng lực trẻ em tại Đắk Nông

Thuộc dự án RVNA99 – Oxfam – Chương trinh bao gồm hoạt động nghiên cứu, xây dựng, đánh giá hiệu quả chương trình tập huấn về kỹ năng mềm cho học sinh trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, Viện Kinh tế và Thương mại Kinh tế triển khai đào tạo và đánh giá hiệu quả chương trình nâng cao năng lực về quyền trẻ em đối với 150 học sinh cấp 1.

Mục tiêu của nhằm tập huấn các kỹ năng mềm (xây dựng nhóm, kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp – thuyết trình….) cho học sinh cấp 1 (trong đó có ít nhất 50% là nữ giới ), với mục đích chính nhằm giúp: tăng cường năng lực của học sinh trong việc yêu cầu giáo viên và người lớn có trách nhiệm cung cấp điều kiện giáo dục có chất lượng cho trẻ em; làm rõ và thúc đẩy trẻ em phát triển toàn diện.Từ đó đề xuất nội dung cải thiện đến việc tập huấn và cải thiện mức độ nhận thức theo tâm lý trẻ em dưới 12 tuổi. 

pvl06-0