Khảo sát hoạt động TMDT của doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu thị trường tháng 4/2015, Trung tâm Nghiên cứu thị trường thuộc Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế triển khai kháo sát tới 85 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam về tình hình hoạt động website thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Mục tiêu của dự án là nghiên cứu quy mô doanh nghiệp và hình thức doanh nghiệp tham gia, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cách thức giao tiếp với khách hàng cũng như tình hình doanh nghiệp trên website.

Dự án nghiên cứu lần này được thực hiện một cách bài bản, chọn mẫu kĩ lưỡng, áo dụng các biện pháp thu thập thông tin phù hợp nhằm cung cấp kết quả chính xác nhất về báo cáo thị trường phục vụ công tác lập kế hoạch, chiến lược và điều hành của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

phat trien tmdt 3

Một số kết quả của cuộc khảo sát:

Quy mô doanh nghiệp và hình thức doanh nghiệp tham gia khảo sát

Quy mô doanh nghiệp và hình thức doanh nghiệp tham gia khảo sát

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tham gia khảo sát

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tham gia khảo sát

Cách thức giao tiếp với khách hàng

Cách thức giao tiếp với khách hàng

Tình hình cập nhật thông tin trên website

Tình hình cập nhật thông tin trên website

tmdt1

Để nhận được bản báo cáo đầy đủ, bạn đọc vui lòng gửi email yêu cầu tới nguyentuan1711@gmail.com
Bảng hỏi chi tiết của cuộc khảo sát: