Phiếu điều tra là gì?

Chúng ta chắc không còn ai xa lạ với khái niệm “phiếu điều tra” hay còn gọi là “phiếu khảo sát”. Khi nghiên cứu một vấn đề xã hội, cần hiểu tâm lý chung của mọi người, các nhóm điều tra viên sẽ sử dụng đến phương thức này. Hay gặp nhất là những phiếu điều tra về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khách hàng.

Phiếu điều tra

Phiếu điều tra

Phiếu điều tra (Survey) là công cụ điều tra phổ biến nhất trong nghiên cứu thị trường, thường được dùng để ghi chép các ý kiến của khách hàng theo phương pháp phỏng vấn.  Phiếu điều tra là một bảng các câu hỏi mà người được phỏng vấn cần trả lời, được xây dựng dựa trên những nguyên tắc tâm lý và những nguyên tắc hành vi của con người, nên số lượng câu hỏi trong phiếu phụ thuộc vào nội dung nghiên cứu.

Phiếu điều tra có thể hỏi về thói quen sống hay sở thích, suy nghĩ của mọi người về một vấn đề xã hội. Đó là công cụ để điều tra viên thu thập dữ liệu để đưa ra những kết luận khách quan nhất. Lượng phiếu càng nhiều, người trả lời phiếu càng trung thực thì kết quả điều tra càng chính xác. Chính vì vậy, điều tra viên cần phải thiết kế ra một bảng câu hỏi logic và ngắn gọn giúp cho người được phỏng vấn dễ dàng trả lời với độ chính xác cao.

Có hai dạng phiếu điều tra: online và offline. Với dạng phiếu online, người được phỏng vấn có thể trả lời thông qua những mẫu hỏi trên internet. Với dạng offline, bảng hỏi sẽ được in ra giấy và phát tận tay người được phỏng vấn. Tuy nhiên, với những dự án nghiên cứu khảo sát phức tạp hay những bảng hỏi thiếu logic, thì tỉ lệ số phiếu trả lời sai hoặc không đúng mục đích là khá lớn. Đó cũng là một điểm khó khăn cho những người thực hiện khảo sát.

Phiếu điều tra có tác dụng lớn là thế, nhưng để tạo ra được một bảng điều tra tốt, làm sao để tỉ lệ trả lời phỏng vấn chính xác cao lại là một vấn đề khó khăn đối với các điều tra viên.