NGHIÊN CỨU NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Một sản phẩm và dịch vụ muốn bán được hàng nhà sản xuất hoặc người bán phải nghiên cứu về nhu cầu, thói quen tiêu dùng, về hành vì mua sắm, các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định tiêu dùng sản phẩm và thương hiệu. Thậm chí, nhiều nhà sản xuất còn nghiên cứu và đáp ứng những nhu cầu mà hiện tại chưa được đáp ứng, và tạo ra nhu cầu cho người tiêu dùng.

Để có được những thông tin làm cơ sở cho việc sáng tạo ra sản phẩm dịch vụ, các công ty sản xuất cần nghiên cứu về người tiêu dùng bắt đầu từ suy nghĩ như quan niệm sống, những lo lắng, ước mơ hoài bảo và nhu cầu thầm kín thôi thúc của người tiêu dùng, đến hành động như các hoạt động hàng ngày, thói quen lối sống, phong cách sống, các sản phẩm tiêu dùng, thói quen và hành vi mua sắm. Các thông tin thu được từ nghiên cứu như: người tiêu dùng muốn có sản phẩm và dịch vụ như thế nào? Vì sao họ cần các sản phẩm và dịch vụ đó? Họ có khả năng chi trả bao nhiêu cho sản phẩm và dịch vụ ?

Các giai đoạn nghiên cứu người tiêu dùng gắn liền với các giai đoạn từ phát triển ý tưởng sản phẩm, đến sản xuất sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm, và kể cả trong giai đoạn tiêu dùng sản phẩm.

⚙ Trong gia đoạn phát triển ý tưởng sản phẩm, các công ty sản xuất thường yêu cầu công ty nghiên cứu thị trường kiểm tra các ý tưởng sản phẩm có đáp ứng được nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng không? Trong giai đoạn này các công ty nghiên cứu thường áp dụng nghiên cứu định tính như thảo luận nhóm để trao đổi với người tiêu dùng xem ý tưởng sản phẩm xem có đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ này không?

⚙ Trong giai đoạn sản xuất: các công ty nghiên cứu thị trường được yêu cầu kiểm tra sản phẩm với tất cả các thuộc tính sản phẩm, bao bì sản phẩm có đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng không, và nếu họ có nhu cầu thì mức giá chấp nhận của người tiêu dùng là bao nhiêu? Thông thường các nhà nghiên cứu thị trường áp dụng nghiên cứu định lượng để kiểm tra sản phẩm qua số đông người tiêu dùng.

⚙ Trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm: nhà sản xuất cần nghiên cứu để đưa ra các thông điệp và các hình thức chuyển tải thông điệp sản phẩm đến người tiêu dùng, làm sao để giúp người tiêu dùng, người mua tiếp cận sản phẩm một cách nhanh chóng và chi phí quảng cáo hiệu quả.

⚙ Trong thời gian kinh doanh sản phẩm và dịch vụ: công ty cần nghiên cứu thị trường định kỳ về mức độ nhận biết thương hiệu, tỉ lệ khách hàng mục tiêu dùng thử và sử dụng sản phẩm, thị phần mà công ty dành được. đồng thời đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, để có những điều chỉnh kịp thời về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các chính sách kinh doanh của công ty, nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng và tiếp tục sử dụng sản phẩm và trung thành với thương hiệu.

Tóm lại, doanh nghiệp muốn thành công trong kinh doanh về sản phẩm và dịch vụ, thì trong quá trình từ phát triển ý tưởng kinh doanh, đến khi sản phẩm ra đời và đưa ra kinh doanh trên thị trường, doanh nghiệp phải lấy khách hàng làm trung tâm thông qua nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin, ý kiến của khách hàng, làm cơ sở quyết định, đưa ra các hoạt động nhằm không ngừng gia tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu và làm hài lòng khách hàng ngày một tốt hơn.