SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

Bằng cách kết hợp cả những phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu truyền thống và hiện đại vào trong nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Thị trường – Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương (R&D – iEIT) cung cấp các dịch vụ và giải pháp phù hợp giúp cho khách hàng đạt được những mục tiêu kinh doanh trọng yếu.

Dich vu va san pham

Các dịch vụ Nghiên cứu thị trường của R&D – iEIT bao gồm:

1. Nghiên cứu thâm nhập thị trường mới

2. Nghiên cứu nhu cầu khách hàng

3. Nghiên cứu nhà cung cấp

4. Đo lường mức độ hài lòng của người tiêu dùng

5. Đo lường độ nhận diện thương hiệu

6. Khám sức khoẻ doanh nghiệp

7. Nghiên cứu thị trường theo yêu cầu

8. Xử lý và Phân tích dữ liệu