ĐO LƯỜNG ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Nhận diện thương hiệu là những gì khách hàng biết về thương hiệu, về công ty đó. Một doanh nghiệp có nhận diện thương hiệu tốt sẽ làm khách hàng nhớ đến họ nhiều hơn, ghi lại dấu ấn trong tâm trí khách hàng và từ đó thúc đẩy động cơ chọn mua sản phẩm của công ty thay vì sản phẩm của công ty đối thủ. Giữa hàng ngàn sản phẩm với chức năng tương tự nhau, khách hàng sẽ có xu hướng lựa chọn sản phẩm mà họ nhớ nhận diện thương hiệu của sản phẩm.

Đo lường nhận diện thương hiệu là việc kiểm tra và đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu của khách hàng đối với một sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.

Mục đích

Định vị nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng, xác định rõ hình ảnh, thương hiệu trong tâm trí khách hàng có đi lệch với định hướng của thương hiệu hay không? Nếu hình ảnh hương hiệu có khác biệt so với định hướng, có nghĩa là thông điệp truyền thông có vấn đề, có thể là thông điệp đó truyền thông không đúng và đủ định vị thương hiệu đến người tiêu dùng.

Ngoài ra, hình ảnh thương hiệu đó tác động như thế nào đến hành vi của khách hàng như mua thử và mua lặp lại, và những cảm nhận về chất lượng hay mức độ thỏa mãn của khách hàng về thương hiệu.

Nội dung

Các khía cạnh đo lường

 • Đo lường độ nhận biết
 • Đo lường chất lượng, giá trị cảm nhận
 • Đo lường mức độ hài lòng
 • Đo lường định vị tính cách: vị trí hiện hữu so với các đối thủ cạnh tranh, so với vị trí muốn đạt đến.
 • Đo lường hình ảnh công ty: đối tượng đang có hình ảnh về công ty như thế nào trong tâm tưởng.

Phạm vi đo lường

 • Khách hàng: hiện tại, tương lai
 • Nhân viên công ty, nhân viên tiềm năng
 • Nhà đầu tư
 • Giới truyền thông
 • Giới quản lý nhà nước
 • Giới hoạt động xã hội, phi chính phủ, phi lợi nhuận

Phương pháp đo lường

Đo lường bằng chỉ số ABS – Chỉ số sức mạnh thương hiệu:

ABS = trung bình A (chỉ số nhận biệt) + T( chỉ số dùng thử) + F(chỉ số thương hiệu quen thuộc) + C (độ phủ)

A: tỷ lệ nhận biết= tỷ lệ nhận biết đầu tiên + tỷ lệ nhận biết tiếp theo  + tỷ lệ nhận biết tiếp theo + tỷ lệ nhận biết có gợi ý

T: Chỉ số dùng thử = tỷ lệ nhận biết có gợi ý/đã từng sử dụng)*100%

F: Chỉ số thương hiệu quen thuộc = (Tỷ lệ từng sử dụng/tỷ lệ dùng thường xuyên nhất)*100%

C: Độ phủ của kênh phân phối trên thị trường mục tiêu