Lời ngỏ

Doanh nghiệp ngày nay chịu sư cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Muốn thành công trong lĩnh vực của mình nhất thiết cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.

Nắm bắt được đầy đủ thông tin thị trường, phân tích và nắm bắt được cơ hội của các thị trường tiềm năng không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp hiện hữu mà còn là nhu cầu của các doanh nghiệp đang muốn tham gia vào thị trường đó và các doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên không phải mọi doanh nghiệp đều đủ nguồn lực và hiểu biết sâu sắc về các nghiệp vụ nghiên cứu, điều tra khảo sát thị trường, hoặc việc tự thực hiện công tác này sẽ tiêu tốn quá nhiều nguồn lực trong khi kết quả thu được không như mong đợi.

Với nguồn lực, kiến thức, kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm, Trung tâm Nghiên cứu thị trường – Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT) triển khai dịch vụ:

“ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG”

Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp yêu cầu cho iEIT
Bước 2: iEIT giải quyết yêu cầu của khách hàng
Bước 3: Trao đổi phương pháp và công cụ (*)

(*) Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục tự triển khai điều tra thị trường sau mỗi dự án iEIT thực hiện.

Năng lực của chúng tôi – 

– Thường xuyên tổ chức đào tạo, hội thảo, tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng tháng, đội ngũ chuyên gia phân tích nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề khác nhau: du lịch, ngân hàng, bất động sản, sản xuất, bảo hiểm, chứng khoán… (chi tiết tại ieit.edu.vn)

– Biên tập tạp chí Kinh Tế Đối Ngoại – tạp chí kinh tế được xếp hạng tại Việt Nam, thu hút được hàng trăm nhà nghiên cứu kinh tế, luật, thị trường và có mối liên hệ với tất cả các trung tâm nghiên cứu, thống kê kinh tế trên thế giới (Xem chi tiết tạp chí kinh tế đối Ngoại)

– Đội ngũ chuyên gia phân tích xử lý só liệu chuyên nghiệp, thường xuyên tổ chức đào tạo các chương trình xử lý, phân tích thị trường cho các chuyên viên điều tra thị trường độc lập, công ty chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng… (Xem chi tiết chương trình đào tạo xử lý số liệu  đội ngũ chuyên gia)

– Xuất bản bản tin kinh tế cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước, chính sách vĩ mô, số liệu thống kê ngành hàng tháng hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp trong cộng đồng iEIT. (Xem chi tiết bản tin reasearch.ieit.edu.vn)

– Đã tham gia điều tra thị trường cho nhiều công ty tư nhân, nhà nước và đấu thầu các công trinh nghiên cứu cấp bộ, nhà nước ( List danh sách đề tài nghiên cứu) ( khảo sát doanh nghiệp)

– Tất cả các nguồn dữ liệu, databaste đang được iEIT lưu giữ; tại thư viện chuyên ngành Lib.ieit.edu.vn là nguồn dữ liệu chúng tôi khai thác và chia sẻ cộng đồng

Danh mục sản phẩm nghiên cứu thị trường

– Điều tra tiềm năng ngành

– Tìm hiểu nhu cầu thị trường

– Điều tra hành vi tiêu dùng

Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp

Đánh giá sức khỏe thương hiệu

– Khảo sát mức độ hài long của khách hàng

– Đo lường độ lớn của thị trường

– Đo lường mức hấp dẫn của thị trường đầu tư

Xử lý số liệu định lượng

– Nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Cam kết

Số liệu nghiên cứu điều tra hoàn toàn độc lập, không bị chi phối bởi các yếu tố khách quan. Nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao, được đảm bảo rõ ràng trong suốt trong quá trình điều tra. iEIT hiểu rằng đây là thông tin và tài sản quý giá của mỗi doanh nghiệp và chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cung cấp với trách nhiệm và đạo đức khi thực hiện nghiên cứu riêng cho các khách hàng.