PGS.TSKH. Nguyễn Văn Minh

Viện trưởng

Học đại học, tốt nghiệp thạc sỹ ĐHSP Tula và ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Ariôn, LB Nga từ năm 1990 – 1996;

Bằng Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Ariôn, LB Nga) năm 1998.

Bằng Tiến sĩ khoa học Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (Liên bang Nga) năm 2003;

Công nhận tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư Nhà nước năm 2011

1, Hướng nghiên cứu chính: Phương pháp quản lý các tổ chức kinh tế. Phương pháp thiết kế, tổ chức vận hành chuỗi cung ứng. Liên kết chuỗi và mạng kinh tế. Nghiên cứu xây dựng các phương pháp quản lý bản sắc Việt Nam. Ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại BSC (Balanced Score Card) và KPI (Key Performance Indicator) vào hoạt động của doanh nghiệp.

2, Thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp về Quản trị mục tiêu kinh doanh bằng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI). Tư vấn Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Tư vấn Phân tích công đoạn và cắt giảm lãng phí. Khách hàng tiêu biểu: Công ty TNHH Hồng Lam (Hà Nội), Công ty TNHH MTV Xích líp Đông Anh (Hà Nội), Công ty Kim Bình Industrial Corporation (TP. Hồ Chí Minh); Tổng công ty xi măng Việt Nam VICEM, ngân hàng VP Bank, Sacombank…

Quá trình công tác

Thời gian Công việc Địa điểm
05/2005

11/2008

Giảng viên môn Quản trị sản xuất và dịch vụ, Quản trị chất lượng và Quản trị học Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương.
11/2008

– 07/2011

Giảng viên, Giám đốc TT Đảm bảo chất lượng Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương
07/2011 đến nay Giảng viên, Viện trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, ĐH Ngoại thương