Quy trình nghiên cứu thị trường cơ bản

QUY TRÌNH NCTT (1)

Mỗi đơn vị nghiên cứu thị trường đều có những phương pháp nghiên cứu thị trường (NCTT) khác nhau phù hợp với đặc thù sản phẩm cũng như đối tượng nghiên cứu nhưng nhìn chung, quy trình của 1 NCTT gồm những các bước:

1. Thiết kế nghiên cứu:

  • Thiết lập mục tiêu nghiên cứu: việc chuyển những vấn đề kinh doanh thành những mục tiêu nghiên cứu được định hướng chặt chẽ và có thể thực hiện được là một nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng quan trọng, giúp NCTT hiệu quả và tập trung.
  • Lên nội dung cho đối tượng nghiên cứu, từ đó thiết kế bảng hỏi khảo sát: Cần cân nhắc đến số lượng, nội dung tập trung và linh hoạt trong cách đặt câu hỏi cho phù hợp với đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
  • Chọn phương pháp và hình thức nghiên cứu phù hợp: nghiên cứu tại bàn, khảo sát thực địa, phỏng vấn, phỏng vấn chuyên sâu…
  • Chọn mẫu khảo sát: Lựa chọn kích thước mẫu và đối tượng phải phù hợp với mục đích nghiên cứu

2. Tiến hành nghiên cứu:

  • Khảo sát định tính: Là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mô tả và giải thích dựa vào các phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động cơ thúc đẩy, dự định, thái độ, hành vi.
  • Khảo sát định lượng: Là cách tiếp cận theo cách có thể đo lường được, có thể diễn tả hay quy đổi qua các con số.

3. Xử lý và phân tích dữ liệu:

  • Làm sạch dữ liệu
  • Phân tích bằng các phần mềm chuyên dụng: Excel, SPSS, Stata…

4. Viết báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp là sự tổng kết toàn bộ tiến trình NCTT, thể hiện và phân tích những dữ liệu thu được qua các lí thuyết, bảng biểu, con số,..

Để được tư vấn chi tiết hoặc đặt hàng theo yêu cầu, Anh/Chị vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển

VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Trường Đại học Ngoại thương – 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Phụ trách tư vấn: Ms. Thắm – Tel: 0966920170

Emailthamtth.ieit.@gmail.com