PGS.TS Đào Ngọc Tiến tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp Giảng viên chính sách thương mại Trung tâm Estey về Kinh tế học và Luật trong thương mại quốc tế, Canada, Mạng đào tạo chính sách thương mại Đông Nam Á, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học La Trobe, Australia đồng thời là cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương

   Ông Tiến đã được đào tạo bài bản qua các khóa đào tạo có chứng chỉ như “Khóa tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu”, WTO và ESCAP tổ chức, Viên Chăn, Lào, 21-25/6/2010, “Khóa đào tạo giảng viên giảng dạy trực tuyến”, Công ty  phát triển tổ chức OCD và Cơ quan năng lực cạnh tranh toàn cầu GCF, Hà Nội, 17-19/6, Khóa đào tạo trực tuyến “Vai trò của cơ chế nhập khẩu đặc biệt và các công cụ phân tích thị trường trong phát triển xuất khẩu và đa dạng hóa”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 12-30/1/2009, Khóa đào tạo trực tuyến “Vai trò của cơ chế nhập khẩu đặc biệt và các công cụ phân tích thị trường trong phát triển xuất khẩu và đa dạng hóa”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 12-30/1/2009,    Khóa đào tạo trực tuyến “Tiêu chuẩn sản phẩm: thách thức và cơ hội cho những nước nông nghiệp đang phát triển”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 2-27/6/2008,  Khóa đào tạo nâng cao “Chính sách Thương mại trong nông nghiệp”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 5-7/12/2007, Khóa đào tạo nâng cao “Đàm phán trong WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Bang kok (Thái lan), 25-30/11/2007,  Khóa đào tạo giảng viên lần 2 “Giới thiệu về chính sách thương mại và WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 17-21/9/2007,  Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu, Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản. VJCC, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam.

    Với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy của mình, PGS.TS Đào Ngọc Tiến đã  có những công trình nghiên cứu kinh tế tiêu biểu. Đặc biệt đáng chú ý với các bài báo như: Phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 42/2010, Nghiên cứu mối liên hệ giữa xuất khẩu và du lịch quốc tế: trường hợp của Việt Nam, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 41/2010, Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng xuất khẩu của Việt Nam và hàm ý chính sách trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu (Determinants to Vietnam’s export flows and government implications under the global crisis), Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo về chính sách thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương-Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP)-Mạng đào tạo chính sách thương mại Đông Nam Á (SEATRANET), Hà Nội, 12/2009, Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương. Và một số công trình đồng nghiên cứu tiêu biểu như: Chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu sau khi dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch dệt may (Strategies of Vietnames firms in the global garment value chain after the Multi-Fiber Arrangement) , Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam, Chiến lược và năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines, trong “Năng lực cạnh tranh ở Việt Nam: các nghiên cứu tình huống” , Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

PGS.TS Đào Ngọc Tiến còn giữ những chức vụ quan trọng trong các đề tài nghiên cứu như : Thư kí khoa học các nghiên cứu : Tác động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đến khu vực doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam,  Tăng cường sự gắn kết giữa du lịch và thương mại quốc tế, Phát triển các hiệp hội ngành hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Các biện pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại: áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Hà Nội, Chủ nhiệm của nghiên cứu : Nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học thông qua phương thức hiện diện thể nhân (WTO phương thức 3), chuyên gia tư vấn nghiên cứu: Phân tích thị trường thảo quả cho tỉnh Lai Châu (Việt Nam)