PGS.TSKH. Nguyễn Văn Minh

Viện trưởng

PGS.TSKH,Viện trưởng Nguyễn Văn Minh tốt nghiệp thạc sỹ ĐHSP Tula và ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Ariôn, LB Nga từ năm 1990 – 1996, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Ariôn, LB Nga) năm 1998, tốt nghiệp  Tiến sĩ khoa học Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (Liên bang Nga) năm 2003, được công nhận tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư Nhà nước năm 2011, Giảng viên môn Quản trị sản xuất và dịch vụ, Quản trị chất lượng và Quản trị học, Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương.

Dưới sự dẫn dắt của Viện trưởng Nguyễn Văn Minh, hướng nghiên cứu chính của Viện tập trung vào các phương pháp quản lý các tổ chức kinh tế. Phương pháp thiết kế, tổ chức vận hành chuỗi cung ứng, Liên kết chuỗi và mạng kinh tế, Nghiên cứu xây dựng các phương pháp quản lý bản sắc Việt Nam, Ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại BSC (Balanced Score Card) và KPI (Key Performance Indicator) vào hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Minh từng thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp về Quản trị mục tiêu kinh doanh bằng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI). Tư vấn Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Tư vấn Phân tích công đoạn và cắt giảm lãng phí. Khách hàng tiêu biểu: Công ty TNHH Hồng Lam (Hà Nội), Công ty TNHH MTV Xích líp Đông Anh (Hà Nội), Công ty Kim Bình Industrial Corporation (TP. Hồ Chí Minh); Tổng công ty xi măng Việt Nam VICEM, ngân hàng VP Bank, Sacombank…